Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON

– Ülkemizde yaygın olmayan koruyucu diş hekimliği uygulamalarını toplum hizmetine sunmak.

– Hastalarımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek için kendimizi en iyi şekilde eğiterek ileri tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak,bu tedaviler için gerekli olan teknolojik cihazları temin ederek etkin şekilde kullanmak.

– Kaliteyi her zaman ön planda tutmak

– En üst düzeyde hasta memnuniyeti sağlamak

– Özellikle genç ve çocukları hedef alarak ilerleyen yaşamlarında ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla karşılaşmalarını asgari düzeye indirmek.

VİZYON

– Ağız ve diş sağlığı konusunda hasta memnuniyetinin en önemli amacımız olduğunu bilerek teşhis ve tedavi yöntemlerinde diş hekimliğinde akademik olarak kanıtlanmış tüm teknolojileri kullanmak.

– Hastalarımızı ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirerek ve biliçlendirerek gerekli bakım ve kontrollerin yaptırılmasını sağlamak

– Yeni bilgilere ve son teknolojilere ulaşarak en iyi hizmetin alınmasını sağlamak

– Kliniğimizin hijyen kurallarından ödün vermeden sürekliliğini sağlamak

– Sağlık hizmetlerinde en önemli unsurun insan ve güven olması inancından haraketle insan ilişkilerinde sıcaklık, yakınlık, samimiyet ve güvenin özenle korunduğu güleryüzlü ve çağdaş bir hizmet anlayışı